Strona WWW

Strona główna

      .....wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.....

Ogłoszenie

o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.

     Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ogłasza przetarg  na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w budynku liceum przy ul. Powstańców Śląskich 4 o powierzchni 18 m2  (liczba uczniów 271) wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015r.

     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie liceum w terminie do godziny 12 dnia 19 lutego 2016r. Otwarcie kopert nastąpi 20 lutego o godz. 1300.

     W ofercie należy podać proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu sklepiku w budynku szkoły.

     Z wygrywającym przetarg będzie zawarta umowa na okres do 30 czerwca 2016r.Czynsz będzie płacony miesięcznie po wystawieniu faktury do 10-go dnia miesiąca. 

Ogłoszenie - plik  PDF

..........................................................................................................................................................

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie

VII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w  Radomiu

serdecznie zapraszają na obchody 

Dnia Patrona,

które odbędą się dnia 29.I.2016r. o godz. 12.00 w sali teatralnej „Akropol”.

..........................................................................................................................................................

 

Jeśli potrzebujesz pomocy.... zadzwoń:

 

800 060 800 - bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,

116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

..........................................................................................................................................................

Program stypendialny dla tegorocznych maturzystek


...........................................................................................................................................................

"A otóż i macie wszystko.

Byłem jak lipy szelest,

na imię mi było Krzysztof,

i jeszcze ciało – to tak niewiele."

- Krzysztof Kamil Baczyński

Adres szkoły

VII Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego

ul. Powstańców Śląskich 4
26-610 Radom

telefon/fax: 48 344 10 60
e-mail: sekretariat@7lo.radom.pl